02 Styczeń 2016

II Forum Grup Kapitałowych BDO (20.4.2016 r.)

Radosław L. Kwaśnicki

Zachęcamy do udziału w II FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH - "Rzeczywistość prawna funkcjonowania grup kapitałowych – nowości, trudności, rozwiązania", organizowanym 20.4.2016 r. przez BDO.

Konferencja skierowana jest do właścicieli grup kapitałowych, prezesów, członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych do udziału w II Forum Grup Kapitałowych „Rzeczywistość prawna funkcjonowania grup kapitałowych – nowości, trudności, praktyczne rozwiązania".

Wydarzenie łączy wykłady oraz konsultacje eksperckie.

Zaproszeni eksperci przybliżą Państwu najważniejsze kwestie związane z obowiązkami grup kapitałowych. Opowiedzą o funkcjonowaniu w dzisiejszych realiach prawa. Zwrócą uwagę na odpowiedzialność w ramach grupy, osób trzecich, a także samych członków rad nadzorczych. Omówią – na konkretnych przykładach – problemy związane ze sprawozdawczością w grupie kapitałowej, wyceną wartości niematerialnych i prawnych, czy rozliczeniami podatkowo-rachunkowymi.
Na organizowanym przez BDO spotkaniu nie zabraknie też elementów, ułatwiających funkcjonowanie grupy kapitałowej. Eksperci zaprezentują nowoczesne narzędzia pomocne w raportowaniu czy zarządzaniu wydatkami.

Będzie też spora garść informacji na temat nowości w prawie. O obowiązkach informacyjnych opowie przedstawiciel Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Z kolei o nowych rozwiązaniach podatkowych opowiedzą eksperci BDO.

Pierwsza edycja Forum okazała się sukcesem i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w niej 150 osób, a ponad 400 było z nami on-line.

Szczegóły 

Jednym z prelegentów na II Forum Grup Kapitałowych będzie dr Radosław L. Kwaśnicki.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Czytaj więcej: Zaproszenie na II Forum Grup Kapitałowych