01 Kwiecień 2016

I Forum Corporate Governance (27-28.4.2016 r.)

Radosław L. Kwaśnicki

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Forum Corporate Governance organizowanym przez Langas Group. Ideą spotkania jest dyskusja nad aktualnymi problemami i rozwiązaniami stosowanymi w zakresie ładu korporacyjnego.

Dobre praktyki rynkowe to kluczowe narzędzie w procesie:  budowania zaufania społeczeństwa i inwestorów do spółki,-  tworzenia perspektyw rozwojowych,-  wspierania zdolności emisyjnej,-  pozyskiwania kapitału na rozwój spółki,-  zwiększania bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka gospodarczego.

Temat Corporate Governance rodzi wiele pytań, które chcemy podjąć, aby rozpocząć otwarty dialog nad promowaniem dobrych, przejrzystych i funkcjonalnych praktyk na polskim rynku.

 
Podczas dwudniowego Forum podejmiemy tematy:

 • ,, Działanie na szkodę spółki w grupie kapitałowej”
 • Tworzenie mapy ryzyka w organizacji
 • Potencjalne obszary konfliktowe w nadzorze właścicielskim
 • Ład korporacyjny w sektorze bankowym
 • Ład korporacyjny w grupie kapitałowej
 • Dobre praktyki spółek notowanych na giełdzie
 • Budowanie zasad obiegu i ochrony informacji poufnych oraz innych informacji chronionych
 • Konsekwencje związane z nieuprawnionym ujawnieniem informacji chronionych
 • Wpływ dobrych praktyk spółek notowanych na GPW na działanie Rady Nadzorczej
 • Budowanie zasad obiegu i ochrony informacji poufnych oraz innych informacji chronionych 

W TRAKCIE I FORUM CORPORATE GOVERNANCE:

 • Wystąpienia praktyków, regulatorów
 • Wybrane business case studies w zakresie funkcjonowania corporate governanace  w Polsce
 • Dyskusja ekspertów z aktywnym udziałem uczestników poświęcona przeglądowi dobrych praktyk oraz odmiennych doświadczeń w zakresie ładu korporacyjnego.

Udział w Forum weźmie m. in. dr Radosław L. Kwaśnicki, który wystąpi z prelekcją: "AKTUALNE TRENDY  W CORPORATE GOVERNANCE – PRAKTYKA CORPORATE GOVERNANCE  W GRUPACH KAPITAŁOWYCH W KONTEKŚCIE  BRAKU TZW.PRAWA HOLDINGOWEGO W POLSCE".

Czytaj więcej: Więcej informacji na temat I Forum Corporate Governance