14 Czerwiec 2017

Famur: niestandardowa emisja akcji "pod lupą" akcjonariuszy mniejszościowych

Radosław L. Kwaśnicki

Mniejszościowy akcjonariusz Famuru – Value FIZ, nie będzie podważał uchwały walnego zgromadzenia spółki w sprawie emisji akcji skierowanej do TDJ i z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy.

Za niecelowe uznał kontynuowanie zainicjowanych postępowań zmierzających do sądowej weryfikacji uchwały walnego zgromadzenia, bowiem informacje przekazane przez Famur w związku z emisją nowych akcji - w szczególności cena emisyjna, po której doszło do objęcia nowych akcji Famur serii D i E – są dla niego zadowalające.

Pełnomocnik Value FIZ – dr Radosław L. Kwaśnicki - ma wrażenie, że aktywność mniejszościowego akcjonariusza dotycząca procesu prowadzonego przez spółkę, przyczyniła się do jego większej transparentności i tym samym stanowi zachętę dla mniejszościowych akcjonariuszy spółek publicznych do aktywnego uczestniczenia w życiu korporacyjnym emitentów.

Wcześniej Value FIZ zgłosił sprzeciw do tej uchwały i wniósł sprawę do sądu. Wątpliwości budziła przede wszystkim kwestia ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji Famuru, która nie została w żaden sposób doprecyzowana. Jej wysokość określał zarząd. Mniejszościowy akcjonariusz podnosił, że istniało duże ryzyko ustalenia ceny w sposób niekorzystny dla spółki i jej wszystkich właścicieli.

 

R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. red. B. Oksińskiej, „Akcjonariusze Famuru zadecydują o emisji akcji”, Rzeczpospolita z dnia 5.6.2017 r.

R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. red. B. Oksińskiej, „Będzie ciąg dalszy batalii o emisję w Famurze”, Parkiet z dnia 6.6.2017 r.

R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. red. B. Oksińskiej, "Nie będzie sądowej batalii o emisję akcji", Parkiet z dnia 13.6.2017 r.