01 Październik 2015

Emitenci instrumentów finansowych muszą się przygotować do uzyskania pełnej skuteczności przez Rozporządzenie MAR i Dyrektywę MAD

Karol Szymański

Rynek kapitałowy czekają duże zmiany. Rozporządzenie MAR i dyrektywa MAD dla emitentów instrumentów finansowych oznaczają rewolucję w raportowaniu. Wyłącznie na nich będzie bowiem spoczywał obowiązek identyfikacji zdarzeń o potencjale cenotwórczym i podjęcie decyzji o przekazaniu informacji o tych zdarzeniach do publicznej wiadomości.

Co więcej, obowiązki informacyjne będą spoczywać również na tych emitentach, których akcje zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, czyli na NewConnect. Rozporządzenie MAR znosi też dualizm w zakresie bieżących obowiązków informacyjnych.

 

– Najistotniejszymi zmianami, które zbliżają się na kapitałowym rynku europejskim, w tym polskim, dotyczą obowiązków informacyjnych emitentów instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zarówno na rynku regulowanym, jak i w ramach alternatywnego systemu obrotu. Uzyskanie pełnej skuteczności przez rozporządzenie MAR i dyrektywę MAD nastąpi 3 lipca 2016 roku – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Inwestor Karol Szymański, ekspert w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

Czytaj więcej: K. Szymański, Emitenci instrumentów finansowych muszą się przygotować do uzyskania pełnej skuteczności przez Rozporządzenie MAR i Dyrektywę MAD, wypowiedź dla inwestor.newseria.pl