01 Grudzień 2015

Konferencja Rzeczpospolitej: Dyrektywy Transparency II i MAR (12-13.1.2016 r.)

Radosław L. Kwaśnicki, Karol Szymański

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Rzeczpospolitą: „Dyrektywy Transparency II i MAR. Jak dostosować się do nowych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych?".

Spółki giełdowe stoją przed koniecznością wdrożenia bardzo dużych zmian związanych z komunikacją zarówno z akcjonariuszami, jak i z rynkiem. Wciąż jest wiele niejasności w stosunku do mających wejść w życie przepisów. Codziennie spływają nowe informacje o implementacji dyrektyw i rozporządzeń (Transparency II i MAR), a także nt. postępów prac nad kolejnymi aktami prawnymi (Rozporządzenie MF w sprawie informacji bieżących i okresowych, Ustawa o ofercie publicznej). Te regulacje nakładają kolejne obowiązki na spółki notowane na GPW i NewConnect. 

Zapraszamy na warsztaty, w ramach których, wspólnie z zaproszonymi ekspertami, postaramy się znaleźć odpowiedzi na coraz częstsze pytania związane z wdrożeniem spójnej i zgodnej z prawem polityki informacyjnej w spółkach.  

W konferencji - jako prelegenci - wezmą udział m. in.: dr Radosław L. Kwaśnicki i Karol Szymański z Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Konferencja Rzeczpospolitej: Dyrektywy Transparency II i MAR. Jak dostosować się do nowych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych? (12-13.1.2016 r.)