05 Październik 2015

dr Kwaśnicki w Rzeczpospolitej o wygranej Gremi z szantażem korporacyjnym

Radosław L. Kwaśnicki

Dr Radosław L. Kwaśnicki oraz mec. Piotr Frelak byli pełnomocnikami Gremi Media S.A. w postępowaniu zabezpieczającym dot. szantażu korporacyjnego z udziałem akcjonariuszy mniejszościowych.

W wyniku działań Kancelarii RKKW w dniu 24.9.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił, w trybie tzw. samokontroli, zabezpieczenie w postaci wstrzymania wykonalności uchwał WZ Gremi S.A. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego pokrywanego aportem w postaci wszystkich udział Presspublica Sp. z o.o. (wydawcy m.in. Rzeczpospolitej i Partkietu).

 – Od samego początku było jasne dla spółki, że działania podjęte przez akcjonariuszy posiadających nieznaczne pakiety akcji Gremi Media przeciwko uchwałom stanowią element szantażu korporacyjnego. Pomagamy szacować wielkość poniesionych strat oraz analizujemy możliwość dochodzenia stosownego odszkodowania – zaznacza dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner w Kancelarii RKKW, pełnomocnik Gremi Media. 

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. red. A. Roguskiego, Presspublica sama wejdzie na giełdę, Rzeczpospolita i Parkiet z dnia 5.10.2015 r.