05 Lipiec 2016

Dr Kwaśnicki w Rzeczpospolitej o naturze prawnej absolutorium

Radosław L. Kwaśnicki

W dniu 4.7.2016 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł pt. Sroga ocena Skarbu Państwa pióra Adama Roguskiego. Autor opisuje praktykę tegorocznych zwyczajnych zgromadzeń, podczas których część członków zarządu i rad nadzorczych - pełniących funkcję w 2015 r. - nie otrzymała absolutorium.

Artykuł został opatrzony eksperckim komentarzem dr. Radosława L. Kwaśnickiego, Partnera Zarządzającego w Kancelarii RKKW, odnośnie do natury prawnej absolutorium.

"Tak naprawdę charakter prawny absolutorium budzi kontrowersje. Jako najbardziej zrównoważone stanowisko należy uznać takie, że jest to ocena postawy członka zarządu w rozliczanym roku obrotowym i - co istotne - na podstawie wiedzy, którą organ właścicielski dysponuje na moment podejmowania uchwały.

Nieudzielenie absolutorium przez walne zgromadzenie nie musi automatycznie oznaczać, że kolejnym ruchem będzie powództwo odszkodowawcze ze strony spółki. Nie musi to również oznaczać, że menedżer nie będzie mógł kontynuować działalności w spółce. Oczywiście, krytyczna ocena właściciela może być ważnym powodem do odwołania takiej osoby lub złożenia przez nią rezygnacji. Kwestia absolutorium może mieć znaczenie w przypadku ubiegania się o stanowiska wymagające aprobaty Komisji Nadzoru Finansowego. Odmowa udzielenia absolutorium powinna być uzasadniona, przy czym uzasadnienie nie musi być publicznie przedstawiane - szczególnie wtedy, gdyby mogło to zagrozić interesowi przedsię­ biorstwa lub też naruszyć dobra osobiste ocenianych osób."- pisze dr Radosław L. Kwaśnicki.

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź i opinia do art. red. A. Roguskiego, "Sroga ocena Skarbu Państwa", Rzeczpospolita z dnia 4.7.2016 r.