21 Grudzień 2015

Dr Kwaśnicki w Pulsie Biznesu o karach (także) dla rad nadzorczych za złe raportowanie

Radosław L. Kwaśnicki

1 grudnia 2015 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ten ma na celu w głównej mierze implementację do krajowego systemu prawnego norm wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/ UE z 22 października 2013 r. zwanej dyrektywą o przejrzystości (Dyrektywa Transparency), której zadaniem było zwiększenie transparentności funkcjonowania rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwa obrotu giełdowego.

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, „Czy rady zapłacą za złe raportowanie?”, Puls Biznesu z dnia 21.12.2015 r.