29 Wrzesień 2017

Dr Kwaśnicki w Pulsie Biznesu na temat sprzedaży pakietu kontrolnego w LC Corp

Radosław L. Kwaśnicki

Gdyby akcje rozeszły się w małych pakietach do różnych inwestorów, grający pod wezwanie obeszliby się smakiem.

— Nabycie pakietu stanowiącego powyżej 50 proc. ogólnej liczby głosów wiąże się z obowiązkiem ogłoszenia wezwania zmierzającego do osiągnięcia 66 proc. Już bezpośrednie przekroczenie progu 33 proc. musi nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania na 66 proc. Jeżeli zapowiadane jest zbycie akcji reprezentujących ponad 50 proc. głosów w drodze transakcji pakietowych, należy przypuszczać, iż transakcje zostaną przeprowadzone na korzyść kilku podmiotów w taki sposób, by żaden z nich samodzielnie nie przekraczał progu 33 proc. — komentuje Radosław Kwaśnicki, partner w kancelarii RKKW Kwaśnicki Wróbel i Partnerzy.

 

Czytaj więcej: R.L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. K. Kosińskiego, „LC Corp wsparcia nie potrzebuje”, Puls Biznesu z dnia 13.9.2017 r.