18 Maj 2017

Dr Kwaśnicki w Polskim Radiu o tym, kto sprawuje nadzór nad spółkami Skarbu Państwa

Radosław L. Kwaśnicki

Od końca marca nie ma Ministerstwa Skarbu Państwa i nadzór nad majątkiem państwowym sprawuje, według obecnie obowiązującego prawa, Prezes Rady Ministrów.

− Nie mamy modelu resortowego - mówił w Polskim Radiu 24 mecenas Radosław Kwaśnicki z Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

Jak jednocześnie zaznacza, kluczowym organem jest bez wątpienia prezes Rady Ministrów, jego szerokie kompetencje wynikają wprost z ustawy.

− I to kompetencje wyłączne, czyli zarządzanie całą grupą kapitałową spółek Skarbu Państwa, mówi gość Polskiego Radia 24.

Jak jednak zaznacza, premier może przekazać, co wynika z ustawy i jak się już działo w przeszłości, swoje uprawnienia w całości lub w część innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi albo innej państwowej osobie prawnej.

Może przekazać, ale może też odebrać, i taka sytuacja miała miejsce w sytuacji PZU SA.

Działa rada ds. spółek

Dodatkowym organem, który ma wspierać koordynację działań nadzoru właścicielskiego, jest rada do spraw spółek, do której po 3 członków powoła premier, minister rozwoju i finansów oraz minister energii - przypominał nasz gość.

Jak podkreśla gość Polskiego Radia, kompetencje rady są dość szerokie, co oznacza dużo wyzwań stojących przed osobami, które są do niej wybierane.

Państwo sprawuje szeroki nadzór nad spółkami w których ma udziały

I wymienia, że rada wydaje opinie dotyczące kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa oraz spółek od nich zależnych.

− Czyli całe grupy kapitałowe spółek kontrolowanych przez państwo, podlegają temu reżimowi, podkreśla prawnik.

Od 1 stycznia obowiązują nowe zasady wyłaniania kandydatów do rad i zarządów spółek z udziałem podmiotów publicznych. Do kwalifikacji, jakie powinni posiadać kandydaci, zaliczono m.in. złożenie egzaminu przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez prezesa Rady Ministrów.

Egzamin polega na sprawdzeniu wiedzy z zakresu m.in. prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa rynku kapitałowego oraz podstaw ekonomii i zarządzania.

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki w rozmowie z red. Sylwią Zadrożną, "Kto sprawuje nadzór nad spółkami Skarbu Państwa?", Polskie Radio 24, 17.5.2017 r.