16 Listopad 2017

Dr Kwaśnicki w DGP o radach nadzorczych i MAR

Radosław L. Kwaśnicki

Rozporządzenie MAR oraz tegoroczna nowelizacja ustawy o ofercie publicznej wprowadziły odpowiedzialność finansową członków rad nadzorczych za niedopełnienie obowiązków związanych z przekazaniem informacji poufnych.

Zmiany w tym zakresie budzą obawy wśród członków rad nadzorczych.

 To sytuacja ekstremalna. Nim do niej dojdzie, rada jest zobowiązana dołożyć wszelkich starań, żeby mechanizmy polityki informacyjnej w nadzorowanych im firmach funkcjonowały prawidłowo.

– Odpowiedzialność członków rady nadzorczej to jest przede wszystkim właśnie odpowiedzialność za funkcjonowanie mechanizmów, a nie wypełnianie na bieżąco polityki informacyjnej. W tym drugim obszarze rada nadzorcza nie ma kompetencji, w tym nie ma dostępu do systemu wysyłania raportów. Te sprawy leżą bowiem w gestii zarządu – zwraca uwagę dr Radosław L. Kwaśnicki, radca prawny, wspólnik w kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: DGP „Rozporządzenie MAR niespójne z k.s.h.”, DGP „Rady nadzorcze boją się odpowiedzialności za politykę informacyjną zarządu”