21 Czerwiec 2016

Dr Kwaśnicki w Parkiecie o konflikcie w Ropczycach

Radosław L. Kwaśnicki

– W zależności od konkretnego stanu faktycznego można przekonująco argumentować, że zarządowi przysługuje uprawnienie do zmiany liczby głosów w stosunku do listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA otrzymanej od KDPW. Zagadnienie to jest sporne, ale w prowadzonych przez naszą kancelarię sprawach sądy, w tym Najwyższy, kilkakrotnie już skłaniały się ku temu zapatrywaniu – komentuje Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW, która specjalizuje się w sporach korporacyjnych.

– Jeśli zarząd ma uzasadnione przekonanie, że akcjonariusz utracił prawo głosu, powinien rozważyć wystąpienie z powództwem o ustalenie tego stanu rzeczy przez sąd, co nie wstrzymuje możliwości zmiany liczby głosów w stosunku do listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA od KDPW – o ile ma ku temu uzasadnione powody i mocne argumenty. Jest to zasadne szczególnie wtedy, gdy dotyczy akcjonariusza lub akcjonariuszy większościowych – dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki.

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. A Roguskiego: "Konflikt w Ropczycach może opóźnić konsolidację", Parkiet z dnia: 18-19.06.2016 r.