24 Lipiec 2017

Dr Kwaśnicki i mec. Letolc w "organach" Monitora Prawa Handlowego C.H. Beck

Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc

Dr Radosław L. Kwaśnicki został członkiem Rady Programowej, zaś mec. Piotr Letolc został członkiem Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego zastępując na tym miejscu dr. Radosława L. Kwaśnickiego.

Monitor Prawa Handlowego to praktyczne czasopismo o wysokim poziomie merytorycznym, omawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego (prawo spółek, prawo umów handlowych, a także prawo papierów wartościowych, prawo własności przemysłowej, prawo ochrony konkurencji, jak również prawo karne gospodarcze).

Adresowane jest przede wszystkim do prawników, radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz akademickich środowisk prawniczych, a także przedsiębiorców i bankowców.

Obok dr. Radosława L. Kwaśnickiego członkami Rady Programowej Monitora Prawa Handlowego C.H.Beck są: SSA Stanisław Gurgul, Prof. Andrzej Kidyba, Prof. Marek Michalski, Prof. Adam Opalski, Prof. Michał Romanowski, Prof. Andrzej Szajkowski, Prof. Andrzej Szumański, Prof. Robert Zawłocki.