11 Luty 2016

DGP: piszemy o sprostowaniu prospektu również w trybie zabezpieczenia

Aneta Pankowska, Elżbieta Delert

Zabezpieczenie roszczenia o zakazanie naruszeń dóbr osobistych może polegać także na nakazaniu modyfikacji treści dokumentu. Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez nakazanie spółce akcyjnej usunięcia określonych treści z prospektu emisyjnego.

Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej, która opublikowała prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną swoich akcji. Podała w nim nieprawdziwe informacje na temat postępowań wytoczonych jej byłym współpracownikom. Z treści zawartych w prospekcie wynikało, jakoby mieli się oni dopuścić czynu nieuczciwej konkurencji na szkodę spółki (poprzez ujawnienie tajemnicy jej przedsiębiorstwa), a działanie to miało doprowadzić do wyrządzenia spółce szkody. Tymczasem okoliczność ta nie została potwierdzona jakimkolwiek orzeczeniem sądowym. Zdaniem współpracowników spółki zaś, zarzuty podniesione wobec nich są bezzasadne. Informacje te, z uwagi na swój negatywny wydźwięk, niewątpliwie naruszały ich dobre imię. Pokrzywdzeni wystąpili do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie ich roszczenia o zakazanie naruszeń dobrego imienia  m.in. poprzez nakazanie spółce usunięcia określonych treści z prospektu emisyjnego.

Czytaj więcej: A. Pankowska, E. Delert, "Sprostowanie prospektu również w trybie zabezpieczenia", Dziennik Gazeta Prawna z dnia 11.2.2016 r.