03 Wrzesień 2014

Mec. Damian Dworek Przewodniczącym Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A. powołało mec. Damiana Dworka, Partnera w Kancelarii RKKW, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.

Czytaj więcej: Członkowie Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.