30 Listopad 2016

Bank vs Konsument - problematy prawa konsumenckiego w praktyce (16.12.2016 r.)

Daniel Krajewski, Marcin Jasiński, dr Jarosław Szewczyk

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztacie organizowanym przez ProAbility dnia 16.12.2016 r.
Prawa konsumenckie są regulowane zarówno dyrektywami unijnymi, jak i wieloma narodowymi systemami ochrony konsumentów. Funkcjonuje rozległy system przedstawiający obowiązki instytucji finansowych. Dostosowanie się Banków, ich klientów oraz organizacji broniących konsumentów do obowiązujących praw może okazać się niezwykle trudne i powodować szereg problemów związanych z zawarciem prawidłowej umowy pomiędzy stronami.

Na warsztacie uczestnicy dowiedzą się, jakie elementy należy zawrzeć w umowach bankowych oraz na które aspekty należy zwrócić szczególną uwagę, by nie dopuścić do stosowania klauzul niedozwolonych. Dodatkowo prelegenci omówią najnowsze orzecznictwa oraz prawa konsumenta z punku widzenia UOKiK. Podczas szkolenia zostaną poruszone także tematy dotyczące wprowadzania konsumentów w błąd – jakie regulacje prawne wpływają na sytuację Banków oraz jakie kary obowiązują w przypadku nieprawidłowości. Ponadto, uczestnicy zapoznają się z wytycznymi postępowania w przypadku odwołań do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prelegentami na warsztacie będą m. in.: mec. Marcin Jasiński, dr Daniel Krajewski i mec. Jarosław Szewczyk z Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Więcej na ten temat