Aktualności

03 Październik 2016

Rada Nadzorcza na posiedzeniu i poza posiedzeniem (3.11.2016 r.)

Radosław L. Kwaśnicki

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztacie organizowanym przez Personalities.
Prawo systematycznie nakłada na radę nadzorczą coraz więcej obowiązków – i coraz bardziej surowo traktuje kwestię odpowiedzialności członków rady nadzorczej za wykonanie tychże obowiązków. Spotykając się na posiedzeniach kilka razy do roku, współczesna rada nadzorcza nie jest w stanie wypełnić swoich zadań.

Czytaj dalej
03 Październik 2016

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej (22-23.11.2016 r.)

Radosław L. Kwaśnicki

Zachęcamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Langas Group.
W ciągu ostatnich miesięcy wśród członków zarządu i rady nadzorczej wzrosła liczba naruszeń przepisów. Większość z nich skutkuje dla firmy wzrostem kosztów i utrudnionym działaniem. Znajomość odpowiednich narzędzi zapewnienia bezpieczeństwo firmie oraz jest konieczna do sprawnego funkcjonowania organów, jak i całej organizacji.

Czytaj dalej
03 Październik 2016

Kontrakty menedżerskie (22.11.2016 r.)

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki, Łukasz Sieczka, Filip Smakowski, Dariusz Kulgawczuk

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztacie organizowanym przez MMC Akademia przy współudziale Kancelarii RKKW.

Kontrakty menedżerskie stanowią aktualnie bardzo popularną formę współpracy z kadrą menedżerską będąc jednocześnie bardzo skuteczną
formę optymalizacji zatrudnienia osób na stanowiskach menedżerskich.

Czytaj dalej
27 Wrzesień 2016

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach - zapowiedź zmian dotyczących m.in. rad nadzorczych spółek publicznych

Obecnie trwają prace nad projektem Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym. Proponowane zmiany Ustawy dotyczą przede wszystkim spółek publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego będących emitentami papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.

Czytaj dalej
21 Wrzesień 2016

Klient RKKW uzyskał zabezpieczenie przeciwko wydawcy ogólnopolskiego dziennika

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki

Sąd Okręgowy dnia 9 czerwca 2016 r. wydał postanowienie (sygn. akt: XXV Co 64/16), w którym nakazał wydawcy – tytułem zabezpieczenia roszczenia o zakazanie naruszeń dóbr osobistych - umieszczenie w serwisach internetowych wzmianki, że informacje w artykule mogą być nieprawdziwe, albowiem w związku z jego publikacją toczy się postępowanie o naruszenie dóbr osobistych.

Czytaj dalej
15 Wrzesień 2016

Dr Krajewski: Elektroniczne paragony – co oznaczają dla przedsiębiorców?

Daniel Krajewski

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Z uwagi na wprowadzenie wymogu wymiany starych kas fiskalnych na nowe niewątpliwie wiązać się to będzie z kolejnymi obciążeniami finansowymi po stronie przedsiębiorców (szacuje się, że koszt jednej nowej kasy wynosić będzie około 1000-1500 zł netto). Nie tylko z tego powodu warto bliżej zapoznać się z projektem tego aktu.

Czytaj dalej
09 Wrzesień 2016

Dr Kwaśnicki w Rzeczpospolitej o zmianach w wynagrodzeniach w państwowych spółkach

Radosław L. Kwaśnicki

Ustawa, która wchodzi w życie 9 września, jest rewolucją jeśli chodzi o wynagrodzenia w spółkach SP oraz jednostek samorządu terytorialnego. Do tej pory spółki z ponad 50-proc. udziałem SP w akcjonariacie (i spółki w których te spółki miały także większościowe pakiety) podlegały ustawie kominowej, narzucającej sztywne ograniczenia kwotowe wynagrodzeń członków zarządu oraz rad nadzorczych. Natomiast w spółkach, w których udział SP był niższy niż 50 proc. takiego ograniczenia nie było.

Czytaj dalej
03 Sierpień 2016

Dr Kwaśnicki w Parkiecie o wyborze rady nadzorczej grupami według Sądu Najwyższego

Radosław L. Kwaśnicki

Jakiś czas temu Sąd Najwyższy podjął doniosłą uchwałę dotyczącą wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Choć – jak wynika z przebiegu niektórych walnych zgromadzeń – nie wszyscy ją dostrzegli, z całą pewnością ułatwia ona przygotowanie strategii głosowań i ewentualnego podziału pakietów akcji.

Czytaj dalej
25 Lipiec 2016

Klient RKKW uzyskał zabezpieczenie przeciwko wydawcy ogólnopolskiego dziennika

Aneta Pankowska

Sąd Okręgowy dnia 9 czerwca 2016 r. wydał postanowienie (sygn. akt: XXV Co 64/16), w którym nakazał wydawcy – tytułem zabezpieczenia roszczenia o zakazanie naruszeń dóbr osobistych - umieszczenie w serwisach internetowych wzmianki, że informacje w artykule mogą być nieprawdziwe, albowiem w związku z jego publikacją toczy się postępowanie o naruszenie dóbr osobistych.

Czytaj dalej