Aktualności

05 Czerwiec 2017

RKKW ponownie wspiera „LEOPOLIS FOR FUTURE”- program stażowy dla studentów uczelni we Lwowie

Kancelaria RKKW ponownie wsparła inicjatywę polskiego środowiska biznesowego, którą jest program „Leopolis for Future”. Pomysł narodził się w 2014 r. po tragicznych wydarzeniach na kijowskim Majdanie. Grupa polskich biznesmenów zaczęła realizować plan stworzenia unikatowego programu stażowego dla najzdolniejszych studentów uczelni Lwowskich, umożliwiającego odbycie stażu w najlepszych polskich spółkach.

Czytaj dalej
15 Maj 2017

Dr Kwaśnicki w Pulsie Biznesu o procedurze wyciskania w sprawie Pfeifer & Langen Polska

Radosław L. Kwaśnicki

Poszło o uchwałę walnego zgromadzenia z końca marca, dotyczącą wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych. Wykupieni z Pfeifer & Langen Polska mają być ci, którzy nie są obecnie związani z producentem m.in. cukru Diamant umowami kontraktacyjnymi oraz umowami o pracę. Jednym z tych, którzy mają być poddani procedurze wyciskania, jest Tadeusz Zieliński.

Czytaj dalej
08 Maj 2017

Dr Kwaśnicki w Parkiecie o tym, jak wynagradzać menedżerów, także „na państwowym”

Radosław L. Kwaśnicki

Efektywne wynagradzanie menedżerów powinno równoważyć interesy spółki (a w tle jej ekonomicznych właścicieli) oraz ich samych. Bardziej istotne niż „ile płacić", jest pytanie „jak wynagradzać". Temat powraca przy okazji – dokonującej się obecnie – transformacji zasad wynagradzania członków zarządów oraz rad nadzorczych spółek z udziałem (m.in.) Skarbu Państwa.

Czytaj dalej
05 Maj 2017

Szkolenie "Przyjazne i wrogie przejęcia" (10.5.2017 r.)

Krzysztof Wróbel, Dariusz Kulgawczuk, Radosław L. Kwaśnicki, Karol Szymański

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu "Przyjazne i wrogie przejęcia" organizowanym przez Personalities dnia 10.5.2017 r.

W programie szkolenia znajdują się następujące bloki tematyczne:

* Przejęcia spółek: przyjazne przejęcia a wrogie przejęcia;

Obrona przez wrogimi przejęciami spółek niepublicznych w praktyce;

Przyjazne przejęcia spółek w praktyce obrotu.

Wykłady poprowadzą: mec. Krzysztof Wróbel, mec. Dariusz Kulgawczuk, dr Radosław L. Kwaśnicki oraz Karol Szymański z Kancelarii RKKW.

 

Czytaj więcej: Szkolenie "Przyjazne i wrogie przejęcia" (10.5.2017 r.)