Aktualności

25 Czerwiec 2018

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W dniu 9 czerwca 2018 r. upłynął termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

Czytaj dalej
29 Maj 2018

Niemiecki sąd: piwa nie można reklamować jako „zdrowego”

Wyrokiem z dnia 17.05.2018 r. niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Karlsruhe (niem. Bundesgerichtshof; dalej jako: „BGH”) zakazał spółce Brauerei Clemens Härle KG reklamowania produkowanego przez ten podmiot piwa wyrażeniem „bekömmlich” (niem. zdrowy, korzystny).

Czytaj dalej
08 Marzec 2018

W Pulsie Biznesu piszemy o Grupach Kapitałowych

Łukasz Sieczka

Specjaliści od lat zwracają uwagę na niedoskonałość regulacji prawnych dotyczących działania grup kapitałowych. Główną bolączką jest traktowanie spółek funkcjonujących w ramach grup kapitałowych jako szeregu niepowiązanych ze sobą podmiotów, o odrębnych interesach i celach.

Czytaj dalej