Aktualności

22 Październik 2013

Kancelaria RKKW doradzała NDX przy ugodzie z Bakalland kończącej spór o Mispol

Radosław L. Kwaśnicki, Dariusz Kulgawczuk

Z raportu bieżącego Bakalland S.A. z dnia 22.10.2013 r. wynika, iż w tym dniu Bakalland S.A. „zawarła ze spółką UAB „NDX energija” z siedzibą w Wilnie, Litwa (...) ugodę, na mocy której strony zobowiązały się do polubownego zakończenia wszelkich zainicjowanych przez siebie postępowań sądowych dotyczących bieżącego funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz spółki Mispol S.A. z siedzibą w Białymstoku, a także uchwał powziętych przez oba te organy.”

Ze strony Kancelarii RKKW, reprezentującej grupę NDX, sprawą zajmowały się: (w fazie sporu korporacyjnego) Departament Sporów Korporacyjnych, na którego czele stoi dr Radosław L. Kwaśnicki oraz (w fazie negocjacji ugody) Departament Prawa Spółek kierowany przez mec. Dariusza Kulgawczuka.

Czytaj dalej
01 Sierpień 2013

Dr Kwaśnicki w TVN CNBC: Konflikt w Mispolu

Radosław L. Kwaśnicki

Mispol zostaje na giełdzie do prawomocnego wyroku w sporze między akcjonariuszami. Bakalland uzyskał sądowe zabezpieczenie swojego powództwa w sprawie unieważnienia uchwały WZA o zniesieniu dematerializacji akcji. To oznacza, że głównemu akcjonariuszowi - NDX Energija - nie uda się zdjąć Mispolu z giełdy przed merytorycznym rozstrzygnięciem sporu. O sytuacji w spółce wypowiada się dr Radosław L. Kwaśnicki, partner zarządzający w Kancelarii RKKW.

Czytaj dalej