Aktualności

09 Kwiecień 2015

Kancelaria RKKW wstrzymuje delisting Hutmen S.A.

Dariusz Kulgawczuk, Radosław L. Kwaśnicki

W dniu 22.1.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt XX GC 1189/14, zabezpieczył powództwo mniejszościowego akcjonariusza spółki Hutmen S.A. o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji tej spółki oraz wycofania ich z obrotu regulowanego w ten sposób, iż wstrzymał wykonalność wskazanej uchwały.

Czytaj dalej
31 Marzec 2015

Kancelaria RKKW doradzała KGHM w wezwaniu na Bipromet

Radosław L. Kwaśnicki, Dariusz Kulgawczuk

W dniu 29.1.2015 r. KGHM Polska Miedź S.A. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki Bipromet S.A. posiadanych przez jej pozostałych akcjonariuszy. Ogłoszenie przedmiotowego wezwania związane jest z planami dotyczącymi zniesienia dematerializacji akcji Bipromet S.A. oraz wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Czytaj dalej