Aktualności

25 Czerwiec 2015

Klient Kancelarii RKKW górą w sporze o znany znak towarowy

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki

W jednej ze spraw Kancelaria RKKW reprezentuje Klienta, który przed Sądem Okręgowym w Warszawie dochodzi roszczeń związanych z naruszeniem praw do znaku towarowego z uwagi na używanie przez swojego konkurenta w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego, dla identycznych towarów. Obok roszczenia o zaniechanie używania w obrocie spornego oznaczenia, Klient dochodzi również roszczenia o publikację orzeczenia (tytułem usunięcia skutków naruszenia), a także roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Czytaj dalej
26 Maj 2015

SA w Warszawie: sukces RKKW w sporze o nieuczciwą konkurencję

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki

W stanie faktycznym jednej ze spraw, rozstrzyganych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, współpracownicy pewnej spółki postanowili założyć przedsięwzięcie konkurencyjne, a przy jego zakładaniu wymieniali między sobą pewne informacje dotyczące swojej macierzystej spółki. Były pracodawca zarzucił im, że wykorzystali tajemnicę przedsiębiorstwa przy tworzeniu konkurencyjnego podmiotu, ułatwiając mu rynkowy start, a zarazem wyrządzając byłemu pracodawcy szkodę (w związku z utratą jednego z kontrahentów).

Czytaj dalej
14 Maj 2015

Odpowiedzialność firmy budowlanej przy odstępstwie od zatwierdzonego projektu budowlanego (27-28.5.2015 r.)

Marcin Jasiński

Przedstawiciele firm wykonawczych, realizujących inwestycje budowlane, niejednokrotnie spotykają się z problematyką nadmiaru odpowiedzialności narzucanej na nich przez inwestorów. Wiąże się to z ponoszeniem większego ryzyka, zarówno pod względem prawnym, finansowym, jak i technicznym. W umowach budowlanych istnieje wiele mechanizmów zabezpieczeń i klauzul, umożliwiających rozłożenie na poszczególne podmioty odpowiedzialności za wykonanie danej inwestycji.

Czytaj dalej