Aktualności

08 Marzec 2018

W Pulsie Biznesu piszemy o Grupach Kapitałowych

Łukasz Sieczka

Specjaliści od lat zwracają uwagę na niedoskonałość regulacji prawnych dotyczących działania grup kapitałowych. Główną bolączką jest traktowanie spółek funkcjonujących w ramach grup kapitałowych jako szeregu niepowiązanych ze sobą podmiotów, o odrębnych interesach i celach.

Czytaj dalej
04 Luty 2018

RKKW doradcą przy emisji obligacji o wartości 50 mln zł

Krzysztof Wróbel

Prawnicy z zespołu Sektora Usług Finansowych kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni sp. p. doradzali przy emisji obligacji serii 1/2017 emitowanych przez Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarządzany przez SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie.

Czytaj dalej