Aktualności

01 Październik 2015

Emitenci instrumentów finansowych muszą się przygotować do uzyskania pełnej skuteczności przez Rozporządzenie MAR i Dyrektywę MAD

Karol Szymański

Rynek kapitałowy czekają duże zmiany. Rozporządzenie MAR i dyrektywa MAD dla emitentów instrumentów finansowych oznaczają rewolucję w raportowaniu. Wyłącznie na nich będzie bowiem spoczywał obowiązek identyfikacji zdarzeń o potencjale cenotwórczym i podjęcie decyzji o przekazaniu informacji o tych zdarzeniach do publicznej wiadomości.

Czytaj dalej
24 Wrzesień 2015

W Gazecie Wyborczej mówimy o obligacjach JSW

Radosław L. Kwaśnicki

Jeżeli podmiot, który jest obciążony wymagalnymi długami w stosunku do wierzycieli, nie spłaca ich w terminie, powinien w ciągu 14 dni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.
- W przypadku gdyby strony porozumiały się w tym terminie, zarząd nie musi tego robić. Gdyby jednak doszło do postępowania, także ogłaszając upadłość układową, spółka ma szansę porozumieć się z wierzycielami co do spłaty roszczeń. - zaznacza dr Radosław L. Kwaśnicki.

Czytaj dalej