Aktualności

29 Lipiec 2015

RKKW skutecznie broni przed zarzutem fałszowania dokumentacji finansowej spółki publicznej

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki

W jednej ze spraw RKKW reprezentuje Klientów – akcjonariuszy spółki akcyjnej (kiedyś publicznej) o wykonanie postanowień umowy inwestycyjnej. Po stronie pozwanej występuje zagraniczny inwestor, który w wyniku porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami przejął kontrolę nad spółkę, a potem odmówił przyrzeczonego w umowie inwestycyjnej wykupu ich akcji. Twierdzi, że został przez akcjonariuszy wprowadzony w błąd co do rzeczywistej sytuacji finansowej oraz gospodarczej spółki.

Czytaj dalej
27 Lipiec 2015

Kancelaria RKKW doradzała PGNiG w pośrednim nabyciu pakietu akcji EuRoPol Gaz

Krzysztof Wróbel, Łukasz Sieczka, Radosław L. Kwaśnicki

W dniu 16.7.2015 r. miało miejsce zamknięcie transakcji pomiędzy Gas Assets Management Sp. z o.o., spółką zależną od PGNiG, a PHZ Bartimpex S.A., spółką spadkobierców Aleksandra Gudzowatego. W wyniku tej transakcji PGNiG S.A. przejęła pośrednio dodatkowe 4% akcji w EuRoPol Gaz S.A., właściciela 680 km gazociągu dostarczającego gaz z Rosji do Europy (uzyskując tym samym – bezpośrednio i pośrednio – 52% akcji w EuRoPol Gaz S.A.)

Czytaj dalej
25 Czerwiec 2015

Klient Kancelarii RKKW górą w sporze o znany znak towarowy

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki

W jednej ze spraw Kancelaria RKKW reprezentuje Klienta, który przed Sądem Okręgowym w Warszawie dochodzi roszczeń związanych z naruszeniem praw do znaku towarowego z uwagi na używanie przez swojego konkurenta w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego, dla identycznych towarów. Obok roszczenia o zaniechanie używania w obrocie spornego oznaczenia, Klient dochodzi również roszczenia o publikację orzeczenia (tytułem usunięcia skutków naruszenia), a także roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Czytaj dalej