Aktualności

21 Październik 2015

Pankowska: Przedsiębiorco, sprawdź czy chronisz swoje tajemnice!

Aneta Pankowska

Fotolia 56114832 Subscription Monthly XXL1

Wiedza i innowacja stanowią dziś podstawowe narzędzie przewagi konkurencyjnej. Od tego, czy nasze technologie, plany zmian i innowacji w zakresie oferowanych produktów/usług, plany rozwojowe, ale też inwestycyjne czy organizacyjne nie trafią (lub też nie trafią zbyt wcześnie) do naszej konkurencji, zależy budowanie naszej pozycji rynkowej oraz biznesowej efektywności.

Czytaj dalej
21 Październik 2015

TSUE: Czas dojazdu do pracy powinien wliczać się do czasu pracy

Konrad Oleszczuk

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-266/14 orzekł 10 września 2015 r., że w sytuacji, w której pracownicy nie mają stałego lub zwykłego miejsca pracy, czas dojazdu, który pracownicy ci poświęcają na codzienne przejazdy między ich miejscem zamieszkania a siedzibami pierwszego i ostatniego klienta wskazanymi przez ich pracodawcę, stanowi czas pracy w rozumieniu przepisów unijnych.

Czytaj dalej
18 Październik 2015

RKKW odblokowała Gremi aport w postaci wydawcy „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”

Radosław L. Kwaśnicki

Sąd Okręgowy w Warszawie działając w trybie tzw. autokontroli postanowił 24 września 2015 r. o zmianie swoich wcześniejszych postanowień wstrzymujących wykonanie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Gremi Media S.A. i m.in. oddalił wniosek o zabezpieczenie. Uznając argumenty przedstawione przez – reprezentującą Gremi Media S.A. – Kancelarię RKKW, sąd uznał m.in., że działania co najmniej jednego z powodów stanowią element szantażu korporacyjnego.

Czytaj dalej
06 Październik 2015

RKKW wspiera mniejszościowych akcjonariuszy Hutmen S.A.

Radosław L. Kwaśnicki

- Jeśli Boryszew zdecyduje się na przymusowy wykup mniejszościowych akcjonariuszy Hutmenu, będziemy na drodze cywilnoprawnej dochodzić sprawiedliwych warunków transakcji. Istnieją sposoby na wystąpienie ze środkami prawnymi mającymi na celu zmianę warunków „wyciskania" lub dochodzenia odszkodowania w takiej sytuacji – mówi dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW, pełnomocnik pięciu akcjonariuszy indywidualnych, którzy zaskarżyli przeforsowane rok temu przez Boryszew uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Hutmenu.

Czytaj dalej
02 Październik 2015

W Parkiecie mówimy o szantażu korporacyjnym

Radosław L. Kwaśnicki

Występowanie w obrocie prawnym postanowień o udzieleniu zabezpieczenia akcjonariuszom powodowało powstanie po stronie Gremi Media określonej szkody. Pomagamy szacować wielkość poniesionych strat oraz analizujemy możliwość dochodzenia stosownego odszkodowania – mówi dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner w Kancelarii RKKW, pełnomocnik Gremi Media.

Czytaj dalej
01 Październik 2015

Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2013–2014) - przegląd wybranych orzeczeń

Piotr Letolc, Radosław L. Kwaśnicki, Krzysztof Wróbel, Łukasz Sieczka, Damian Dworek, Joanna Polakowska, Joanna Czekaj, Dariusz Kulgawczuk, Aneta Pankowska, Michał Wiliński, Damian Staszewski, Daniel Krajewski, Marcin Jasiński, Agnieszka Nalazek, Agnieszka Mikołajska, Natalia Tracichleb, Magdalena Wawrzonek, Karol Szymański, Piotr Frelak, Marek P. Wędrychowski, Mariusz Pniewski

Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy we współpracy z Redakcją „Monitora Prawniczego” ma zaszczyt już po raz piąty zaprezentować Państwu przegląd wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych – tym razem z lat 2013–2014 – wraz z ich omówieniem.

Czytaj dalej