Aktualności

18 Październik 2015

RKKW odblokowała Gremi aport w postaci wydawcy „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”

Radosław L. Kwaśnicki

Sąd Okręgowy w Warszawie działając w trybie tzw. autokontroli postanowił 24 września 2015 r. o zmianie swoich wcześniejszych postanowień wstrzymujących wykonanie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Gremi Media S.A. i m.in. oddalił wniosek o zabezpieczenie. Uznając argumenty przedstawione przez – reprezentującą Gremi Media S.A. – Kancelarię RKKW, sąd uznał m.in., że działania co najmniej jednego z powodów stanowią element szantażu korporacyjnego.

Czytaj dalej
06 Październik 2015

RKKW wspiera mniejszościowych akcjonariuszy Hutmen S.A.

Radosław L. Kwaśnicki

- Jeśli Boryszew zdecyduje się na przymusowy wykup mniejszościowych akcjonariuszy Hutmenu, będziemy na drodze cywilnoprawnej dochodzić sprawiedliwych warunków transakcji. Istnieją sposoby na wystąpienie ze środkami prawnymi mającymi na celu zmianę warunków „wyciskania" lub dochodzenia odszkodowania w takiej sytuacji – mówi dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW, pełnomocnik pięciu akcjonariuszy indywidualnych, którzy zaskarżyli przeforsowane rok temu przez Boryszew uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Hutmenu.

Czytaj dalej
02 Październik 2015

W Parkiecie mówimy o szantażu korporacyjnym

Radosław L. Kwaśnicki

Występowanie w obrocie prawnym postanowień o udzieleniu zabezpieczenia akcjonariuszom powodowało powstanie po stronie Gremi Media określonej szkody. Pomagamy szacować wielkość poniesionych strat oraz analizujemy możliwość dochodzenia stosownego odszkodowania – mówi dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner w Kancelarii RKKW, pełnomocnik Gremi Media.

Czytaj dalej
01 Październik 2015

Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2013–2014) - przegląd wybranych orzeczeń

Piotr Letolc, Radosław L. Kwaśnicki, Krzysztof Wróbel, Łukasz Sieczka, Damian Dworek, Joanna Polakowska, Joanna Czekaj, Dariusz Kulgawczuk, Aneta Pankowska, Michał Wiliński, Damian Staszewski, Daniel Krajewski, Marcin Jasiński, Agnieszka Nalazek, Agnieszka Mikołajska, Natalia Tracichleb, Magdalena Wawrzonek, Karol Szymański, Piotr Frelak, Marek P. Wędrychowski, Mariusz Pniewski

Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy we współpracy z Redakcją „Monitora Prawniczego” ma zaszczyt już po raz piąty zaprezentować Państwu przegląd wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych – tym razem z lat 2013–2014 – wraz z ich omówieniem.

Czytaj dalej
01 Październik 2015

Emitenci instrumentów finansowych muszą się przygotować do uzyskania pełnej skuteczności przez Rozporządzenie MAR i Dyrektywę MAD

Karol Szymański

Rynek kapitałowy czekają duże zmiany. Rozporządzenie MAR i dyrektywa MAD dla emitentów instrumentów finansowych oznaczają rewolucję w raportowaniu. Wyłącznie na nich będzie bowiem spoczywał obowiązek identyfikacji zdarzeń o potencjale cenotwórczym i podjęcie decyzji o przekazaniu informacji o tych zdarzeniach do publicznej wiadomości.

Czytaj dalej