Aktualności

27 Październik 2015

Sukces Kancelarii RKKW w sporze o patent europejski

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki

Urząd Patentowy, na podstawie decyzji z dnia 12.10.2015 r. (sygn. akt: Sp.33.2014) unieważnił patent europejski ze skutkiem w Polsce z uwagi na brak poziomu wynalazczego. Miało to miejsce w jednej ze spraw Klienta Kancelarii RKKW - polskiej znanej spółki z branży produkcyjnej. Dynamiczne wejście na rynek zagraniczny oraz zdobycie tam kilku znaczących klientów spotkało się z dużym niezadowoleniem tamtejszej konkurencji.

Czytaj dalej
21 Październik 2015

Pankowska: Przedsiębiorco, sprawdź czy chronisz swoje tajemnice!

Aneta Pankowska

Fotolia 56114832 Subscription Monthly XXL1

Wiedza i innowacja stanowią dziś podstawowe narzędzie przewagi konkurencyjnej. Od tego, czy nasze technologie, plany zmian i innowacji w zakresie oferowanych produktów/usług, plany rozwojowe, ale też inwestycyjne czy organizacyjne nie trafią (lub też nie trafią zbyt wcześnie) do naszej konkurencji, zależy budowanie naszej pozycji rynkowej oraz biznesowej efektywności.

Czytaj dalej
21 Październik 2015

TSUE: Czas dojazdu do pracy powinien wliczać się do czasu pracy

Konrad Oleszczuk

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-266/14 orzekł 10 września 2015 r., że w sytuacji, w której pracownicy nie mają stałego lub zwykłego miejsca pracy, czas dojazdu, który pracownicy ci poświęcają na codzienne przejazdy między ich miejscem zamieszkania a siedzibami pierwszego i ostatniego klienta wskazanymi przez ich pracodawcę, stanowi czas pracy w rozumieniu przepisów unijnych.

Czytaj dalej