Aktualności

06 Kwiecień 2016

Karol Szymański w Radzie Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Karol Szymański

W ramach przeprowadzonego w dniu 5.04.2016 r. w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, spółka zależna wobec BEST S.A. - największego akcjonariusza Kredyt Inkaso S.A. – dokonała wyboru Karola Szymańskiego w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na nową kadencję.

Czytaj dalej
04 Marzec 2016

Kancelaria RKKW: zmiana prospektu emisyjnego w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki

Zabezpieczenie roszczenia o zakazanie naruszeń dóbr osobistych może polegać także na nakazaniu przez Sąd modyfikacji treści dokumentu. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia roszczenia Klientów Kancelarii RKKW z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych poprzez nakazanie oponentowi usunięcia określonych treści z prospektu emisyjnego.

Czytaj dalej