Aktualności

04 Marzec 2016

Kancelaria RKKW: zmiana prospektu emisyjnego w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki

Zabezpieczenie roszczenia o zakazanie naruszeń dóbr osobistych może polegać także na nakazaniu przez Sąd modyfikacji treści dokumentu. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia roszczenia Klientów Kancelarii RKKW z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych poprzez nakazanie oponentowi usunięcia określonych treści z prospektu emisyjnego.

Czytaj dalej