Aktualności

04 Marzec 2016

Kancelaria RKKW: zmiana prospektu emisyjnego w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki

Zabezpieczenie roszczenia o zakazanie naruszeń dóbr osobistych może polegać także na nakazaniu przez Sąd modyfikacji treści dokumentu. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia roszczenia Klientów Kancelarii RKKW z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych poprzez nakazanie oponentowi usunięcia określonych treści z prospektu emisyjnego.

Czytaj dalej
09 Luty 2016

Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (17-18.3.2016 r.)

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IX edycji FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A..
Forum Biura Zarządu to platforma wymiany doświadczeń i najważniejsze coroczne spotkanie praktyków obsługi organów spółki oraz wybitnych osobowości z dziedziny prawa i legislacji.

Czytaj dalej
22 Styczeń 2016

Dr Kwaśnicki w Parkiecie o wrogich przejęciach oraz Acronie w akcjonariacie Grupy Azoty S.A.

W 2014 r. Acron poinformował o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Grupie Azoty S.A. W mediach pojawiają się obawy związane z możliwym wyborem przez rosyjskiego inwestora członka rady nadzorczej tej spółki w drodze tzw. głosowania oddzielnymi grupami. W Parkiecie z dnia 13.1.2016 r. dr Radosław L. Kwaśnicki analizuje to zagadnienie oraz odnosi się do ryzyka wrogiego przejęcia niektórych strategicznych spółek (w kontekście ostatnich sygnałów z Ministerstwa Skarbu Państwa).

Czytaj dalej