Aktualności

25 Październik 2016

Nowy Departament w Kancelarii RKKW - Departament Prawa Nowych Technologii

W Kancelarii RKKW powstał Departament Prawa Nowych Technologii.
Departament Prawa Nowych Technologii Kancelarii RKKW oferuje wsparcie prawne przedsiębiorstw informatycznych we wszelkich aspektach ich działalności, jak również świadczy usługi na rzecz innych podmiotów w zakresie korzystania z IT oraz nowych technologii.

Czytaj dalej
13 Październik 2016

RKKW na Wolves Summit, „Create, Network & Grow”, 25-26.10.2016 r.

Aneta Pankowska, Ewelina Ocipińska, Mariusz Pniewski, Marcin Jasiński

Wolves Summit to konferencja dla startupów, inwestorów, korporacji oraz przedsiębiorców z całego świata.
To już czwarta edycja wydarzenia skupionego na networkingu w kręgu startupów, inwestorów oraz managerów wyższego szczebla. Wolves Summit kreuje środowisko sprzyjające budowaniu pożądanej sieci kontaktów biznesowych.

Czytaj dalej
03 Październik 2016

Nieuczciwa konkurencja: Klient Kancelarii RKKW wygrywa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 29.6.2016 r. (sygn. akt VI ACz 235/16) zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie oraz oddalił w całości wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia o zapłatę kwoty 3.450.057,30 USD poprzez zajęcie do wysokości sumy zabezpieczenia wierzytelności Klientów Kancelarii RKKW z kont bankowych, prowadzonych przez wszystkie banki w Polsce.

Czytaj dalej
03 Październik 2016

Rada Nadzorcza na posiedzeniu i poza posiedzeniem (3.11.2016 r.)

Radosław L. Kwaśnicki

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztacie organizowanym przez Personalities.
Prawo systematycznie nakłada na radę nadzorczą coraz więcej obowiązków – i coraz bardziej surowo traktuje kwestię odpowiedzialności członków rady nadzorczej za wykonanie tychże obowiązków. Spotykając się na posiedzeniach kilka razy do roku, współczesna rada nadzorcza nie jest w stanie wypełnić swoich zadań.

Czytaj dalej
03 Październik 2016

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej (22-23.11.2016 r.)

Radosław L. Kwaśnicki

Zachęcamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Langas Group.
W ciągu ostatnich miesięcy wśród członków zarządu i rady nadzorczej wzrosła liczba naruszeń przepisów. Większość z nich skutkuje dla firmy wzrostem kosztów i utrudnionym działaniem. Znajomość odpowiednich narzędzi zapewnienia bezpieczeństwo firmie oraz jest konieczna do sprawnego funkcjonowania organów, jak i całej organizacji.

Czytaj dalej
03 Październik 2016

Kontrakty menedżerskie (22.11.2016 r.)

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki, Łukasz Sieczka, Filip Smakowski, Dariusz Kulgawczuk

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztacie organizowanym przez MMC Akademia przy współudziale Kancelarii RKKW.

Kontrakty menedżerskie stanowią aktualnie bardzo popularną formę współpracy z kadrą menedżerską będąc jednocześnie bardzo skuteczną
formę optymalizacji zatrudnienia osób na stanowiskach menedżerskich.

Czytaj dalej
27 Wrzesień 2016

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach - zapowiedź zmian dotyczących m.in. rad nadzorczych spółek publicznych

Obecnie trwają prace nad projektem Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym. Proponowane zmiany Ustawy dotyczą przede wszystkim spółek publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego będących emitentami papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.

Czytaj dalej