Aktualności

30 Listopad 2016

Bank vs Konsument - problematy prawa konsumenckiego w praktyce (16.12.2016 r.)

Daniel Krajewski, Marcin Jasiński, dr Jarosław Szewczyk

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztacie organizowanym przez ProAbility dnia 16.12.2016 r.
Prawa konsumenckie są regulowane zarówno dyrektywami unijnymi, jak i wieloma narodowymi systemami ochrony konsumentów. Funkcjonuje rozległy system przedstawiający obowiązki instytucji finansowych. Dostosowanie się Banków, ich klientów oraz organizacji broniących konsumentów do obowiązujących praw może okazać się niezwykle trudne i powodować szereg problemów związanych z zawarciem prawidłowej umowy pomiędzy stronami.

Czytaj dalej
18 Listopad 2016

RKKW w przeglądzie orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych

Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc, Oskar Kowalewski, Krzysztof Wróbel, Piotr Frelak, Damian Dworek, Dariusz Kulgawczuk, Jakub Kutyła, Mariusz Pniewski, Aneta Pankowska, Agnieszka Mikołajska, Aleksandra Zeuschner, Karol Szymański, Damian Staszewski, Marcin Jasiński, Piotr Mikosik, Ewelina Ocipińska, Katarzyna Bednarek, Filip Smakowski, Natalia Tracichleb, Michał Wiliński, Łukasz Sieczka, Magdalena Wawrzonek, dr Jarosław Szewczyk, Kornelia Łuczejko, Maria Anna Czaińska, Aleksandra Puszczało, Magdalena Niegierewicz

Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy we współpracy z Redakcją „Monitora Prawniczego” ma zaszczyt – już po raz szósty – zaprezentować Państwu przegląd wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych – tym razem z lat 2014–2015 – wraz z ich omówieniem.

Czytaj dalej
17 Listopad 2016

Kancelaria RKKW doradzała OPTeam w transakcji sprzedaży akcji PeP o wartości ponad 112 milionów złotych

Krzysztof Wróbel, Marcin Jasiński, dr Jarosław Szewczyk

Kancelaria RKKW doradzała spółce OPTeam w toku negocjacji warunków nabycia 50 procent akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW), a następnie sprzedaży około 75 procent wszystkich akcji PeP na rzecz funduszu inwestycyjnego Innova AF II S.à r.l. (Innova).

Czytaj dalej
15 Listopad 2016

Kancelaria RKKW wygrywa w sporze o Radę Nadzorczą giełdowej spółki

Damian Dworek, Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Frelak

Klientem Kancelarii RKKW w opisywanej sprawie była znana spółka przemysłowa, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. W momencie podjęcia się sprawy przez Kancelarię RKKW sytuacja prawna spółki była trudna. Uchwały walnego zgromadzenia o powołaniu Rady Nadzorczej zostały zaskarżone, a sąd udzielił zabezpieczenia powództwa, polegającego na wstrzymaniu ich wykonalności. Przez to spółka nie miała działającej Rady Nadzorczej. Oprócz tego osoba zaskarżająca uchwały kwestionowała skuteczność powołania prezesa zarządu spółki przez Radę Nadzorczą w nowym składzie. W wyniku tego sąd rejestrowy nie ujawnił w KRS zmian w składzie organów spółki.

Czytaj dalej