Skuteczność

Osiągamy cele Klientów

Dobry kontakt z Klientem

Budujemy długotrwałe, partnerskie relacje z naszymi Klientami

Odpowiedzialność

Ceną zaufania jest odpowiedzialność, gwarantujemy bezpieczeństwo prawne naszym Klientom

Wiedza

Wiemy jak stosować prawo - współtworzymy reguły jego wykładni

Kreatywność

Wychodzimy poza utarte schematy

Doświadczenie

W doświadczenie Kancelarii RKKW wpisane są sukcesy naszych Klientów

Kancelaria prawna

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla najbardziej wymagających. Wyróżnia nas biznesowe podejście i zrozumienie potrzeb Klientów zarówno na gruncie transakcyjnym, procesowym oraz budowania strategii. Śmiało wychodzimy poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych.

więcej o firmie
Aktualności
07 Grudzień 2016

Dr Kwaśnicki w Płocku o przejęciach spółek

2 grudnia 2016 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku dr Radosław L. Kwaśnicki, doktor prawa, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN. Przewodniczący Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, radca prawny przedstawił wykład na temat: „Przyjazne i wrogie przejęcia”.

06 Grudzień 2016

Kancelaria RKKW w emisji akcji o wartości ponad 50 milionów zł


Kancelaria RKKW kompleksowo doradzała spółce publicznej z sektora produkcyjnego w działaniach mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu realizacji konsolidacji z inną spółką ze wskazanego sektora.

28 Listopad 2016

I Kongres Polskiego Kapitału (5.12.2016 r.)

Dr Radosław L. Kwaśnicki weźmie udział w I Kongresie Polskiego Kapitału, w Sesji tematycznej "Kto ma szanse na London Stock Exchange", w prelekcji na temat: "Jak oswoić MAR (Market Abuse Regulation)?".

21 Listopad 2016

RKKW wygrywa duży arbitraż dotyczący najmu wielkopowierzchniowego

W niedawno wydanym wyroku Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zasądził kilkumilionową kwotę na rzecz Klienta RKKW. Wyrok ten kończy kilkuletnie spory jakie powstały pomiędzy właścicielem nieruchomości a najemcą, w związku z rozwiązaniem umowy najmu.

21 Listopad 2016

Mec. Pankowska: Know-how i tajemnica przedsiębiorstwa (5.12.2016 r.)

Zachęcamy do wzięcia udziału w wykładzie mec. Anety Pankowskiej, który odbędzie się dnia 5.12.2016 r. w ramach „Poniedziałków radcowskich".
Wykład dotyczył będzie tematu: „Know-how i tajemnica przedsiębiorstwa – przesłanki ochrony i zakres wyłączności".

18 Listopad 2016

RKKW w przeglądzie orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych

Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy we współpracy z Redakcją „Monitora Prawniczego” ma zaszczyt – już po raz szósty – zaprezentować Państwu przegląd wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych – tym razem z lat 2014–2015 – wraz z ich omówieniem.

więcej aktualności

Sukcesy naszych Klientów
21 Listopad 2016

RKKW wygrywa duży arbitraż dotyczący najmu wielkopowierzchniowego

W niedawno wydanym wyroku Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zasądził kilkumilionową kwotę na rzecz Klienta RKKW. Wyrok ten kończy kilkuletnie spory jakie powstały pomiędzy właścicielem nieruchomości a najemcą, w związku z rozwiązaniem umowy najmu.

15 Listopad 2016

Kancelaria RKKW wygrywa w sporze o Radę Nadzorczą giełdowej spółki

Klientem Kancelarii RKKW w opisywanej sprawie była znana spółka przemysłowa, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. W momencie podjęcia się sprawy przez Kancelarię RKKW sytuacja prawna spółki była trudna. Uchwały walnego zgromadzenia o powołaniu Rady Nadzorczej zostały zaskarżone, a sąd udzielił zabezpieczenia powództwa, polegającego na wstrzymaniu ich wykonalności. Przez to spółka nie miała działającej Rady Nadzorczej. Oprócz tego osoba zaskarżająca uchwały kwestionowała skuteczność powołania prezesa zarządu spółki przez Radę Nadzorczą w nowym składzie. W wyniku tego sąd rejestrowy nie ujawnił w KRS zmian w składzie organów spółki.

03 Październik 2016

Nieuczciwa konkurencja: Klient Kancelarii RKKW wygrywa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 29.6.2016 r. (sygn. akt VI ACz 235/16) zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie oraz oddalił w całości wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia o zapłatę kwoty 3.450.057,30 USD poprzez zajęcie do wysokości sumy zabezpieczenia wierzytelności Klientów Kancelarii RKKW z kont bankowych, prowadzonych przez wszystkie banki w Polsce.

więcej sukcesów

Artykuły i publikacje
03 Październik 2016

Publikacje - 10/2016

R. L. Kwaśnicki, „Będą zmiany w zarządzaniu spółkami państwa[http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1675412,Beda-zmiany-w-zarzadzaniu-spolkami-panstwa]”, 3.10.2016 r.

01 Wrzesień 2016

Publikacje 9/2016

R. L. Kwaśnicki, "Wybór rady nadzorczej grupami według Sądu Najwyższego[assets/Wybor-RN-grupami-SN-Parkiet-31-07-2016.pdf]", Parkiet z dnia 30-31.7.2016 r.

01 Czerwiec 2016

Publikacje 6/2016

R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. A Roguskiego: "Konflikt w Ropczycach może opóźnić konsolidację", Parkiet z dnia: 18-19.06.2016 r.

01 Kwiecień 2016

Publikacje 3-4/2016

R. L. Kwaśnicki, K. Szymański, „Reforma corporate governance z elementami (małej) rewolucji[assets/Reforma-corporate-governance-z-elementami-malej-rewolucji.pdf]”, Monitor Prawa Handlowego nr 4/2015

więcej artykułów i publikacji