Skuteczność

Osiągamy cele Klientów

Dobry kontakt z Klientem

Budujemy długotrwałe, partnerskie relacje z naszymi Klientami

Odpowiedzialność

Ceną zaufania jest odpowiedzialność, gwarantujemy bezpieczeństwo prawne naszym Klientom

Wiedza

Wiemy jak stosować prawo - współtworzymy reguły jego wykładni

Kreatywność

Wychodzimy poza utarte schematy

Doświadczenie

W doświadczenie Kancelarii RKKW wpisane są sukcesy naszych Klientów

Kancelaria prawna

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla najbardziej wymagających. Wyróżnia nas biznesowe podejście i zrozumienie potrzeb Klientów zarówno na gruncie transakcyjnym, procesowym oraz budowania strategii. Śmiało wychodzimy poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych.

więcej o firmie
Aktualności
28 Lipiec 2017

Mec. Damian Dworek w "Pulsie Biznesu" o „walnym zgromadzeniu” ZM Invest S.A.

W dniu 27.07.2017 r. odbyło się spotkanie części akcjonariuszy ZM Invest S.A. spółki powiązanej z giełdowymi Zakładami Magnezytowymi „ROPCZYCE” S.A. nazwane Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Podczas spotkania miały być podjęte „Uchwały” w przedmiocie zmian w składzie rady nadzorczej i zmiany statutu. Pełnomocnicy ZM „ROPCZYCE” S.A. reprezentującej ponad 48 % udziałów nie zostali wpuszczeni na to spotkanie.

14 Czerwiec 2017

Famur: niestandardowa emisja akcji "pod lupą" akcjonariuszy mniejszościowych

Mniejszościowy akcjonariusz Famuru – Value FIZ, nie będzie podważał uchwały walnego zgromadzenia spółki w sprawie emisji akcji skierowanej do TDJ i z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy. Za niecelowe uznał kontynuowanie zainicjowanych postępowań zmierzających do sądowej weryfikacji uchwały walnego zgromadzenia, bowiem informacje przekazane przez Famur w związku z emisją nowych akcji - w szczególności cena emisyjna, po której doszło do objęcia nowych akcji Famur serii D i E – są dla niego zadowalające.

więcej aktualności

Sukcesy naszych Klientów
23 Styczeń 2017

Obrona spółki z sektora zielarskiego przed szantażem korporacyjnym

Kancelaria RKKW doradzała spółce z sektora zielarskiego w działaniach mających na celu wzmocnienie pracowniczego charakteru spółki oraz obronę przed szantażem korporacyjnym ze strony akcjonariuszy mniejszościowych wspieranych w tym zakresie przez podmiot konkurencyjny wobec spółki.

21 Listopad 2016

RKKW wygrywa duży arbitraż dotyczący najmu wielkopowierzchniowego

W niedawno wydanym wyroku Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zasądził kilkumilionową kwotę na rzecz Klienta RKKW. Wyrok ten kończy kilkuletnie spory jakie powstały pomiędzy właścicielem nieruchomości a najemcą, w związku z rozwiązaniem umowy najmu.

15 Listopad 2016

Kancelaria RKKW wygrywa w sporze o Radę Nadzorczą giełdowej spółki

Klientem Kancelarii RKKW w opisywanej sprawie była znana spółka przemysłowa, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. W momencie podjęcia się sprawy przez Kancelarię RKKW sytuacja prawna spółki była trudna. Uchwały walnego zgromadzenia o powołaniu Rady Nadzorczej zostały zaskarżone, a sąd udzielił zabezpieczenia powództwa, polegającego na wstrzymaniu ich wykonalności. Przez to spółka nie miała działającej Rady Nadzorczej. Oprócz tego osoba zaskarżająca uchwały kwestionowała skuteczność powołania prezesa zarządu spółki przez Radę Nadzorczą w nowym składzie. W wyniku tego sąd rejestrowy nie ujawnił w KRS zmian w składzie organów spółki.

więcej sukcesów

Artykuły i publikacje
14 Sierpień 2017

Publikacje - 6/7 2017

R. L. Kwaśnicki, P. Letolc, D. Staszewski, Aktualności prawne[assets/Uploads/R.-L.-Kwasnicki-P.-Letolc-D.-Staszewski-Aktualnosci-prawne-Monitor-P....pdf], Monitor Prawa Handlowego 2/2017.

01 Maj 2017

Publikacje - 4/5 2017

R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. red. B. Oksińskiej, „Bum jak Bumech[assets/170413-Parkiet-Bum-jak-Bumech.pdf]", Parkiet z dnia 13.4.2017 r.

01 Marzec 2017

Publikacje - 3/2017

A. Pankowska wypowiedź do art. red. A. Gruszczyńskiej, „Na co zwrócić uwagę wybierając polisę zdrowotną?”, mfind.pl z dnia 1.2.2017 r.

03 Październik 2016

Publikacje - 10/2016

R. L. Kwaśnicki, „Będą zmiany w zarządzaniu spółkami państwa[http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1675412,Beda-zmiany-w-zarzadzaniu-spolkami-panstwa]”, 3.10.2016 r.

więcej artykułów i publikacji