Skuteczność

Osiągamy cele Klientów

Dobry kontakt z Klientem

Budujemy długotrwałe, partnerskie relacje z naszymi Klientami

Odpowiedzialność

Ceną zaufania jest odpowiedzialność, gwarantujemy bezpieczeństwo prawne naszym Klientom

Wiedza

Wiemy jak stosować prawo - współtworzymy reguły jego wykładni

Kreatywność

Wychodzimy poza utarte schematy

Doświadczenie

W doświadczenie Kancelarii RKKW wpisane są sukcesy naszych Klientów

Kancelaria prawna

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla najbardziej wymagających. Wyróżnia nas biznesowe podejście i zrozumienie potrzeb Klientów zarówno na gruncie transakcyjnym, procesowym oraz budowania strategii. Śmiało wychodzimy poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych.

więcej o firmie
Aktualności
08 Marzec 2018

W Pulsie Biznesu piszemy o Grupach Kapitałowych

Specjaliści od lat zwracają uwagę na niedoskonałość regulacji prawnych dotyczących działania grup kapitałowych. Główną bolączką jest traktowanie spółek funkcjonujących w ramach grup kapitałowych jako szeregu niepowiązanych ze sobą podmiotów, o odrębnych interesach i celach.

więcej aktualności

Sukcesy naszych Klientów
04 Luty 2018

RKKW doradcą przy emisji obligacji o wartości 50 mln zł

Prawnicy z zespołu Sektora Usług Finansowych kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni sp. p. doradzali przy emisji obligacji serii 1/2017 emitowanych przez Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarządzany przez SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie.

02 Luty 2018

RKKW doradzała Benefit Systems przy przejęciu sieci Tiger Gym

Kancelaria RKKW zapewniała asystę prawną spółce Fit Invest sp. z o.o. (spółka zależna spółki Benefit Systems S.A.) w związku z zawarciem przez tę spółkę umów nabycia udziałów w kapitale zakładowym spółki Tiger sp. z o.o.

więcej sukcesów

Artykuły i publikacje
04 Kwiecień 2018

Podatkowa burza w sprawie kryptowalut

W ostatnich tygodniach Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że sprzedaż kryptowalut należy rozliczyć jako przychód z praw majątkowych (wyrok z 06.03.2018 r., sygn. II FSK 488/16). Jak się okazało, stanowisko NSA to dopiero początek drogi do wypracowania zasad opodatkowania obrotu kryptowalutami.

02 Kwiecień 2018

Publikacje - 3/2018

R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. M. ZatońskiegoPuls Biznesu „Bahamska czkawka Daniela Mzyka”[https://www.pb.pl/bahamska-czkawka-daniela-mzyka-908540]

02 Luty 2018

Sąd nie może miarkować kary umownej do symbolicznego poziomu

Miarkowanie wysokości kary umownej może być zbyt daleko idące, gdy ostatecznie ustalono ją na poziomie, która w istocie czyni ją iluzoryczną, a nadto pozbawia ją funkcji stymulacyjnej, represyjnej i kompensacyjnej – wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19.10.2017 r., sygn. akt V ACa 147/17, zwiększając wysokość obniżonej przez Sąd Okręgowy kary umownej z 2 000 zł na 5 000 zł[1].

więcej artykułów i publikacji