Skuteczność

Osiągamy cele Klientów

Dobry kontakt z Klientem

Budujemy długotrwałe, partnerskie relacje z naszymi Klientami

Odpowiedzialność

Ceną zaufania jest odpowiedzialność, gwarantujemy bezpieczeństwo prawne naszym Klientom

Wiedza

Wiemy jak stosować prawo - współtworzymy reguły jego wykładni

Kreatywność

Wychodzimy poza utarte schematy

Doświadczenie

W doświadczenie Kancelarii RKKW wpisane są sukcesy naszych Klientów

Kancelaria prawna

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla najbardziej wymagających. Wyróżnia nas biznesowe podejście i zrozumienie potrzeb Klientów zarówno na gruncie transakcyjnym, procesowym oraz budowania strategii. Śmiało wychodzimy poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych.

więcej o firmie
Aktualności
21 Wrzesień 2016

Nieuczciwa konkurencja: Klient Kancelarii RKKW wygrywa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 29.6.2016 r. (sygn. akt VI ACz 235/16) zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie oraz oddalił w całości wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia o zapłatę kwoty 3.450.057,30 USD poprzez zajęcie do wysokości sumy zabezpieczenia wierzytelności Klientów Kancelarii RKKW z kont bankowych, prowadzonych przez wszystkie banki w Polsce.

15 Wrzesień 2016

Dr Krajewski: Elektroniczne paragony – co oznaczają dla przedsiębiorców?

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Z uwagi na wprowadzenie wymogu wymiany starych kas fiskalnych na nowe niewątpliwie wiązać się to będzie z kolejnymi obciążeniami finansowymi po stronie przedsiębiorców (szacuje się, że koszt jednej nowej kasy wynosić będzie około 1000-1500 zł netto). Nie tylko z tego powodu warto bliżej zapoznać się z projektem tego aktu.

09 Wrzesień 2016

Dr Kwaśnicki w Rzeczpospolitej o zmianach w wynagrodzeniach w państwowych spółkach

Ustawa, która wchodzi w życie 9 września, jest rewolucją jeśli chodzi o wynagrodzenia w spółkach SP oraz jednostek samorządu terytorialnego. Do tej pory spółki z ponad 50-proc. udziałem SP w akcjonariacie (i spółki w których te spółki miały także większościowe pakiety) podlegały ustawie kominowej, narzucającej sztywne ograniczenia kwotowe wynagrodzeń członków zarządu oraz rad nadzorczych. Natomiast w spółkach, w których udział SP był niższy niż 50 proc. takiego ograniczenia nie było.

03 Sierpień 2016

Dr Kwaśnicki w Parkiecie o wyborze rady nadzorczej grupami według Sądu Najwyższego

Jakiś czas temu Sąd Najwyższy podjął doniosłą uchwałę dotyczącą wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Choć – jak wynika z przebiegu niektórych walnych zgromadzeń – nie wszyscy ją dostrzegli, z całą pewnością ułatwia ona przygotowanie strategii głosowań i ewentualnego podziału pakietów akcji.

25 Lipiec 2016

Klient RKKW uzyskał zabezpieczenie przeciwko wydawcy ogólnopolskiego dziennika

Sąd Okręgowy dnia 9 czerwca 2016 r. wydał postanowienie (sygn. akt: XXV Co 64/16), w którym nakazał wydawcy – tytułem zabezpieczenia roszczenia o zakazanie naruszeń dóbr osobistych - umieszczenie w serwisach internetowych wzmianki, że informacje w artykule mogą być nieprawdziwe, albowiem w związku z jego publikacją toczy się postępowanie o naruszenie dóbr osobistych.

więcej aktualności

Sukcesy naszych Klientów
19 Styczeń 2016

Klient RKKW uzyskał zabezpieczenie przeciwko PKP Energetyka (po przejęciu przez CVC)

W dniu 31.12.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, w którym nakazał PKP Energetyka S.A. nieprzerwane wykonywanie umów dotyczących sprzedaży energii elektrycznej na rzecz spółki Fiten S.A., której doradcą prawnym jest Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy (dalej jako „Kancelaria RKKW”). Umowy, których dotyczyło postanowienie, są związane z pośredniczeniem w sprzedaży energii elektrycznej w 2016 i 2017 roku a wartość świadczeń, do których wykonywania sąd zobowiązał PKP Energetyka S.A., wynosi co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych.

27 Październik 2015

Sukces Kancelarii RKKW w sporze o patent europejski

Urząd Patentowy, na podstawie decyzji z dnia 12.10.2015 r. (sygn. akt: Sp.33.2014) unieważnił patent europejski ze skutkiem w Polsce z uwagi na brak poziomu wynalazczego. Miało to miejsce w jednej ze spraw Klienta Kancelarii RKKW - polskiej znanej spółki z branży produkcyjnej. Dynamiczne wejście na rynek zagraniczny oraz zdobycie tam kilku znaczących klientów spotkało się z dużym niezadowoleniem tamtejszej konkurencji.

więcej sukcesów

Artykuły i publikacje
01 Czerwiec 2016

Publikacje 6/2016

R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. A Roguskiego: "Konflikt w Ropczycach może opóźnić konsolidację", Parkiet z dnia: 18-19.06.2016 r.

01 Kwiecień 2016

Publikacje 3-4/2016

R. L. Kwaśnicki, K. Szymański, „Reforma corporate governance z elementami (małej) rewolucji[assets/Reforma-corporate-governance-z-elementami-malej-rewolucji.pdf]”, Monitor Prawa Handlowego nr 4/2015

01 Luty 2016

Publikacje 2/2016

R. L. Kwaśnicki, rozmowa z red. S. Zadrożną,"Polskie spółki publiczne są narażone na wrogie przejęcia[aktualnosci/polskie-radio-24-dr-kwasnicki-o-wrogich-przejeciach/]", Polskie Radio 24, 28.1.2016 r.

19 Styczeń 2016

Publikacje 1/2016

R. L. Kwaśnicki, „Czy rady zapłacą za złe raportowanie?[assets/151221-Puls-Biznesu-Czy-rady-zaplaca-za-zle-raportowanie.pdf]”, Puls Biznesu z dnia 21.12.2015 r.

więcej artykułów i publikacji