Skuteczność

Osiągamy cele Klientów

Dobry kontakt z Klientem

Budujemy długotrwałe, partnerskie relacje z naszymi Klientami

Odpowiedzialność

Ceną zaufania jest odpowiedzialność, gwarantujemy bezpieczeństwo prawne naszym Klientom

Wiedza

Wiemy jak stosować prawo - współtworzymy reguły jego wykładni

Kreatywność

Wychodzimy poza utarte schematy

Doświadczenie

W doświadczenie Kancelarii RKKW wpisane są sukcesy naszych Klientów

Kancelaria prawna

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla najbardziej wymagających. Wyróżnia nas biznesowe podejście i zrozumienie potrzeb Klientów zarówno na gruncie transakcyjnym, procesowym oraz budowania strategii. Śmiało wychodzimy poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych.

więcej o firmie
Aktualności
12 Grudzień 2018

W Parkiecie piszemy jak uniknąć sporów korporacyjnych

Na łamach gazety „Akademia Parkietu” został opublikowany artykuł pt. „Jak uniknąć sporów korporacyjnych”, autorami wpisu są r. pr. dr Radosław Kwaśnicki oraz Of Counsel Karol Szymański.

06 Grudzień 2018

Kancelaria RKKW doradzała Benefit Systems w transakcji dot. wybranych klubów Calypso Fitness

W dniu 2 listopada 2018 r. prawnicy zespołu Departamentu Prawa Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW uczestniczyli w zamknięciu transakcji w wyniku której nastąpiło nabycie przez Fit Invest sp. z o.o. - spółkę zależną Benefit Systems S.A. spółek, które są operatorami części klubów fitness działających dotychczas pod marką Calypso Fitness.

03 Grudzień 2018

VIII Forum Sporów Korporacyjnych – relacja

26 września br. w Sali Notowań warszawskiej GPW odbyło się VIII Forum Sporów Korporacyjnych, gdzie prawnicy spółek giełdowych zaktualizowali swoją wiedzę w zakresie najważniejszych obszarów dotyczących relacji prawno-biznesowych. Uczestnicy mieli także okazję aby porozmawiać i wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą w dziale prawnym spółki giełdowej, a w szczególności umiejętnym zarządzaniem sporami na linii akcjonariusze-rada nadzorcza-zarząd.

14 Listopad 2018

W Parkiecie piszemy o prawach informacyjnych akcjonariuszy

Na łamach gazety „Parkiet” został opublikowany artykuł pt. „Agenda zgromadzenia to nie osłona przed pytaniami akcjonariuszy”, autorami wpisu są r. pr. dr Radosław Kwaśnicki oraz Of Counsel Karol Szymański.

więcej aktualności

Sukcesy naszych Klientów
24 Październik 2018

Kancelaria RKKW doradzała przy emisji akcji Artifex Mundi S.A.

Prawnicy z Kancelarii RKKW doradzali notowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółce Artifex Mundi S.A. przy przygotowaniu oraz przeprowadzeniu emisji prywatnej akcji tej spółki, w efekcie której Artifex Mundi S.A. pozyskała około 10,5 mln zł na rozwój prowadzonej działalności.

22 Październik 2018

Kancelaria RKKW doradzała przy przejęciu Aludesign

Prawnicy z zespołu Departamentu Prawa Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW doradzali funduszowi private equity TAR HEEL CAPITAL przy nabyciu 100% udziałów Aludesign sp. z o.o.

więcej sukcesów

Artykuły i publikacje
31 Październik 2018

Publikacje 10/2018

Dr. Kwaśnicki , P. Letolc, M. Czaińska, Monitor Prawa Handlowego 2/2018, „Nowe terminy przedawnienia roszczeń” czytaj więcej[assets/1.pdf] »

29 Sierpień 2018

Rozszerzenie prawomocności orzeczeń w stosunku do roszczeń okresowych

W procesie o świadczenie okresowe przysługujące powodowi na podstawie określonego stosunku prawnego za kolejny okres wymagalności, nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie w jakim były one przedmiotem rozstrzygnięcia w prawomocnym wyroku wydanym w procesie między tymi samymi stronami o świadczenie należne za wcześniejsze okresy wymagalności – stwierdził Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 12.07.2018 r. (sygn. akt III CZP 3/18).

27 Sierpień 2018

Wkrótce będzie można wyznaczyć zarządcę sukcesyjnego przedsiębiorstwa

Dnia 25.07.2018 r. Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzięki nowej instytucji zarządcy sukcesyjnego, kontynuowanie działalności przez przedsiębiorstwo po śmierci samego przedsiębiorcy ma być łatwiejsze. Korzyści z nowej regulacji mają być odczuwalne nie tylko dla właścicieli przedsiębiorstwa, lecz również dla jego pracowników i kontrahentów.

23 Sierpień 2018

Wprowadzony w błąd wspólnik może uchylić się od złożonego oświadczenia

trona może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w wyniku podstępu także wtedy, gdy oświadczenie to dotyczy przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki lub wniesienia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów, w tym praw do nieruchomości (art. 88 § 1 w zw. z art. 84 i art. 86 KC w zw. z art. 2 KSH) – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 02.02.2017 r. (I CSK 92/16).

więcej artykułów i publikacji